این زوج علمی همچنین اتهامات جدی علیه سازمان بهداشت جهانی وارد کردند. تحقیقات کافی برای بررسی احتمال نشت انجام نشده است.

By puCo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *